نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟


پر بيننده ترين مطالب

چرا انتخاب وب‌گاه‌های دولتی در شورای عالی اطلاع‌رسانی؟تعداد بازدیدکنندگان 2912 بازدید نسخه چاپی

از زمانی كه شبكه‌های اطلاع‌رسانی گسترش یافتند و به خصوص پس از آسان شدن دسترسی به شبكه جهانی اینترنت، همیشه نخستین و با اهمیت‌ترین خواسته‌ای كه برای این شبكه‌ها فرض می‌شد، گسترش دانش و اطلاعات بود كه با گذشت زمان و نفوذ بیشتر این شبكه‌ها در زندگی مردم جهان، همه می‌توانستند به دریایی از اطلاعات كه به تدریج به اقیانوسی بی‌منتها بدل شد- دسترسی پیدا كنند.


میزان و تنوع اطلاعات گوناگون علمی، اجتماعی، سیاسی، و غیره با رشدی تصاعدی  در پهنه این شبكه افزایش یافت و در سوی دیگر همه استفاده‌كنندگان شبكه، روز به روز به حجم بیشتری از اطلاعات دسترسی پیدا كردند.


این واقعیت می‌توانست كاركرد شبكه اینترنت را صرفا در حد یك ابزار اطلاعاتی یا حداكثر آموزش محدود نمایند، اما با گذشت زمان و با افزایش قابلیت شبكه، كاركردهای دیگری نیز پیدا شدند كه از جمله مهمترین آنها، امكان خدمات‌رسانی بود كه به واقع تحولی در این ابزار ایجاد نمود اكنون دیگر نگاه كاربران به این شبكه، فقط به مانند یك كتاب نبود كه امكان خواندن و كسب اطلاعات آن را دارند، بلكه همانند ابزاری است كه می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم خدماتی را از طریق آن درخواست كرده و بخشی از امور خود را از طریق آن به انجام برسانند. به عنوان اولین و ساده‌ترین سرویس، اكنون این امر امكان‌پذیر بود كه بدون مراجعه به یك مركز یا اداره و درخواست یك سرویس خاص، همه این مراحل به سادگی و از طریق پایگاه ویژه‌ای كه با آن مركز یا اداره در ارتباط است انجام گیرد و بدین ترتیب كار و فعالیت واقعی و فیزیكی، تبدیل به یك فعالیت ساده و سریع در فضای شبكه اینترنت می‌شد.


دولت الكترونیك
اجرای كارها و اهداف عملی از طریق شبكه، چیزی است كه در واقع معنای داشتن «خدمات الكترونیك» است و بدین ترتیب شركت‌ها، ادارات و ... می‌توانند با انتقال فعالیت‌ها و خدمات خود بر بستر شبكه، به ارائه خدمات الكترونیك بپردازند.


با ادامه این مسیر، خود به خود به ذهن طراحان به سمت «دولت الكترونیك» معطوف می‌شود، چرا كه دولت‌ها در حقیقت بزرگترین هدف و مقصد كاربران برای كسب اطلاعات لازم و درخواست و انجام سرویس‌های گوناگون است، این واقعیت در كشورهایی كه كه در آنها دولت حجمی بزرگ و نقشی اولیه در جریان امور دارد، اهمیت بیشتری می‌یابد.


به عنوان مثال در مدیران بنا بر سابقه تاریخی، دولت واجد اولین و مهم‌ترین نقش در عرصه اقتصاد و اجتماع و ... است به گونه‌ای كه نقش مجموعه بخش خصوصی به ‌هیچ عنوان قابل مقایسه با جایگاه دولت نیست و از همین روست كه برخی صاحبنظران به طنز، دولت را كارفرمای همه شهروندان می‌دانند. اینجاست كه ضرورت پیاده‌سازی دولت الكترونیك دیده می‌شود و به قیاس مثال بالا، اهمیت توجه به پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها نیز خود را نشان می‌دهد.


فعالیتی كه اخیرا از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام شده، از همین دریچه قابل ارزیابی است و با عطف به مقدمات بالا باید آن را مورد توجه قرارداد، هر چند به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام است و با توجه به ورود اینترنت به كشورمان با پیشینه‌ای حدود یك دهه كه هنوز نتوانسته چندان كاربردی در عرصه ارائه خدمات را محقق نماید، در حالی كه در صورت شروع زودتر این اقدام، می‌شد امید بیشتری به نتیجه آن بست. برای خوانندگان این یادداشت، كاملا مبرهن است كه در حال حاضر تقریبا هیچ سرویس جدی و درخوری از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه نمی‌گردد و در مقایسه با حجم دولت، خدمات گوناگون نفوذ اینترنت، و ... عرضه خدمات از سویی هیچ رشدی را شاهد نبوده است. بدیهی‌ترین دلیل این است كه هنوز اغلب این دستگاه‌ها، كوچكترین جای پایی در شبكه اینترنت ندارند و اگر هم به ندرت دارای سایتی باشند، معمولا حاوی چند صفحه استاتیك ساده با اطلاعات حداقلی است كه گاه در طول سال یكبار هم به روز نمی‌شوند.


با این اوصاف كاملا طبیعی است كه بتوان امیدی به شكل‌گیری دولت الكترونیك بست. واداركردن دستگاه‌ها و ادارات به توجه بیشتر نسبت به سایت اطلاع‌رسانی خود می‌توانند مقدمه‌ای مناسب بر این نیاز باشد. این مهم هر چند تا كنون مغفول بوده و متولی و مسئولی نداشته، اما به نظر می‌رسد می‌توانند به وظیفه مهم شورای عالی اطلاع‌رسانی تبدیل شود. این شورا كه در دوره نخست فعالیت خود، محور برنامه‌ریزی و مدیرت عرصه ICT كشورمان بود، در دوره بعدی خود شاهد افول و ركود بود، اما اكنون این حركت به ویژه از آنجا كه با آیین‌نامه جدیدش در عرصه فرهنگی متناسب است، می‌تواند شروعی دوباره تلقی شود.